Planes

Planes Aquí trobarà informació sobre el Fondo Estatal d'Inversió Local i sobre el Fondo Estatal per a l'Ocupació i Sostenibilitat Local

Información general sobre el FEIL y el FEESL

Fondo Estatal de Inversión Local, F.C.P.J.

Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local

El Reial decret-llei, que crea el Fondo de 5.000 milions d'euros, va ser aprovat pel Consell de Ministres el 23-10-09

Fondo Estatal de Inversión Local

El Reial decret-llei, que crea el Fondo de 5.000 milions d'euros, va ser aprovat pel Consell de Ministres el 23-10-09