Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local

Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local El Reial decret-llei, que crea el Fondo de 5.000 milions d'euros, va ser aprovat pel Consell de Ministres el 23 d'octubre de 2009

Les entitats locals poden sol·licitar aquí els seus projectes amb càrrec al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local i realitzar tots els tràmits per via electrònica .

ACCÉS A l'APLICACIÓ PER SOL·LICITAR PROJECTES I REALITZAR ELS TRÀMITS