Fondo estatal para o emprego e a sostenibilidade local

Fondo estatal para o emprego e a sostenibilidade local O Real Decreto-lei, que crea o Fondo de 5.000 millóns de euros, foi aprobado polo Consello de Ministros o 23 de outubro de 2009

As entidades locais poden solicitar aquí os seus proxectos con cargo ao Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local e realizar todos os trámites por vía electrónica .

ACCESO Á APLICACIÓN PARA SOLICITAR PROXECTOS E REALIZAR Os TRÁMITES